• Polski
 • Angielski
 • Francuski

Drobgen

Tuchlino 127
83-340 Sierakowice
telefon: +48 58 681 93 77

Regulamin Newslettera

Regulamin świadczenia usługi „Drobgen Newsletter”

 1. Wydawcą „Drobgen Newsletter” jest PPHU Drobgen z siedzibą w Tuchlinie 127. Wysyłanie zamówionego Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej w zgodzie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W ramach w/w. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez PPHU Drobgen, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.
 3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.Drobgen.pl jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
 4. Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników kilka razy w miesiącu.
 5. Newsletter zawiera między innymi reklamy, aktualną ofertę handlową oraz informacje o produktach firmy i wydarzeniach dotyczących nowości oferowanych produktów firmy „Drobgen”.
 6. Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.Drobgen.pl i złożeniu oświadczenia, poprzez zaznaczenie stosownego pola, dotyczącego:
  • przyjęcia do wiadomości i akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  • zgodności z prawdą danych zawartych w Formularzu;
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie przez administratora zbioru PPHU Drobgen, danych osobowych zawartych w Formularzu w celu świadczenia usług bezpłatnych Newsletterów oraz w celach marketingowych;
  • przyjęcia do wiadomości dobrowolności podania danych oraz posiadania prawa wglądu i poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza;
  • wyrażenia zgody na otrzymywanie, od PPHU Drobgen lub innych podmiotów, wszelkich informacji handlowych, w tym informacji o organizowanych przez nich promocjach na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 7. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 7 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.
 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań PPHU Drobgen, dotyczących usługi Newslettera jest Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla PPHU Drobgen.
 9. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług subskrypcji newsletterów Zgoda na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.
 10. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.